www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
Kategoria TELEFON
 1. Jak przenieść numer od innego operatora do sieci TVK SM?
  Umowa z TVK SM o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem numeru musi być spisana na tego samego abonenta, co z dotychczasowym operatorem.
  Klient składa do TVK SM w formie pisemnej „Wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru” (druk dostępny w Biurze Obsługi Abonenta lub na stronie internetowej www.tvsm.pl).

  W przypadku, gdy istnieją możliwości techniczne zawarcia umowy BOA wystawia klientowi „Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru”, zaś w przypadku braku takich możliwości BOA wystawia „Oświadczenie o braku możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru” z podaniem uzasadnienia.
  W przypadku, gdy klient złoży dokument „Upoważnienie”, upoważniając jednocześnie Operatora TVK SM do reprezentowania klienta przed dotychczasowym operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne w procesie przeniesienia numeru, proces przeniesienia numeru nie wymaga od klienta konieczności samodzielnego rozwiązywania umowy z dotychczasowym operatorem. Czynności dotyczące przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora wykonuje za klienta bezpłatnie TVK SM. Klient zobowiązany jest jedynie przekazać TVK SM w formie pisemnej następujące dokument: 

  - "Wniosek" o rozwiązanie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
  - "Oświadczenie", w którym Abonent wybiera jeden z dostępnych trybów przeniesienia numeru.

  Wzory druków dostępne są w BOA lub na stronie internetowej www.tvsm.pl.
  TVK SM po otrzymaniu odpowiedzi od obecnego operatora, w zakresie terminu rozwiązania umowy i potwierdzenia daty przeniesienia numeru do sieci TVK SM, zawiadamia abonenta o możliwości podpisania umowy. Aktywacja usługi z przeniesieniem numeru następuje zgodnie z datą zawartą w informacji od dotychczasowego operatora (przeniesienie nie jest dokonywane w dzień wolny od pracy). W dniu przeniesienia numeru TVK SM informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług oraz przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

  W przypadku kiedy klient pragnie dokonać przeniesienia numeru samodzielnie, wszystkie dokumenty dostarcza we własnym zakresie do najbliższego BOK dotychczasowego operatora.
 2. Ile wynosi okres oczekiwania na przeniesienie numeru od dotychczasowego operatora?
  Od 6 lipca 2009 roku klient może przenieść numer telefonu w trybie standardowym tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług, lub w trybie przyspieszonym – bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z TVK SM lub w terminie późniejszym wskazanym przez abonenta. Wybrany wariant określa się na dokumencie „Oświadczenie”.
  W przypadku wybrania przez abonenta wariantu bez zachowania okresu wypowiedzenia, abonent będzie obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.
 3. Czy mogę korzystać z Internetu i równocześnie prowadzić rozmowy telefoniczne? 
  Tak, usługa telefoniczna oraz dostępu do Internetu są niezależne od siebie. Korzystanie z Internetu nie wpływa na jakość wykonywanych połączeń telefonicznych. Jeśli obie usługi są uaktywnione przez TVK SM, można prowadzić rozmowy telefoniczne równocześnie korzystając z Internetu.
 4. Co mogę zrobić, gdy w trakcie rozmowy telefonicznej występują zakłócenia? 
  Jeśli używasz telefonu bezprzewodowego, upewnij się, że baza aparatu nie stoi blisko ewentualnych źródeł zakłócenia np. telewizor, głośnik. Zweryfikuj również, czy problem występuje na innym aparacie telefonicznym. 
  Jeśli te działania nie przyniosą skutku, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta.
 5. Czy telefon będzie działać, jak zabraknie prądu?
  W momencie kiedy następuje brak prądu, nie działa modem kablowy. Co za tym idzie, usługa telefoniczna również nie będzie dostępna.
 6. Co mogę zrobić w sytuacji niedziałającego telefonu? 
  Jeżeli linia telefoniczna nie działa, odłącz modem telefoniczny z sieci energetycznej na około 10 sekund i włącz ponownie. Po minucie od włączenia linia telefoniczna powinna działać poprawnie.
  Jeżeli linia telefoniczna nadal nie działa, upewnij się, czy przyczyną nie jest uszkodzony aparat telefoniczny lub niepoprawnie podłączone kable. Przewód telefoniczny ma być podłączony do gniazda numer 1 modemu kablowego.
  Jeśli powyższe wskazówki nie przywróciły funkcjonalności linii telefonicznej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta.
 7. Na fakturze za telefon mam abonament za miesiąc bieżący i rozmowy za m-c poprzedni, czy to jest poprawne? 
  Tak, abonamenty naliczane są zawsze za m-c bieżący natomiast opłaty za rozmowy za miesiąc poprzedni (np. Abonament za grudzień rozmowy za listopad).
 8. Czy razem z fakturą otrzymam szczegółowy miesięczny wykaz połączeń?
  Aby otrzymać szczegółowy miesięczny wykaz połączeń należy złożyć zamówienie w Biurze Obsługi Abonenta. Zamówienie billingu w formie wydruku kosztuje 5 zł do 3 stron + 0,61 zł brutto za każdą następną stronę.
 9. Czy istnieje możliwość zastrzeżenia numeru?
  Istnieje możliwość zastrzeżenia numeru telefonicznego, w przypadku aktywacji takiej usługi numer nie będzie widoczny w spisie abonentów oraz zostanie uaktywniona blokada prezentacji numeru.
 10. Czy istnieje możliwość zmiany planu taryfowego? Czy wiąże się to z kosztami?
  Tak - istnieje możliwość zmiany planu taryfowego. Zmiana taka kosztuje 36,60 zł brutto.
 11. Ile kosztują połączenia telefoniczne wewnątrz sieci TVK SM?
  W planach telefonicznych Pośrednim oraz Ekonomicznym wszystkie połączenia wewnątrz sieci TVK SM bez względu na czas wykonywania połączenia są bezpłatne, natomiast w Planie Standardowym minuta kosztuje 0,05 zł.
 12. Ile kosztują połączenia telefoniczne?
  Cena połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych jest uzależniona od posiadanego planu telefonicznego i wynosi 0,12 zł brutto/ min. w Planie Ekonomicznym, 0,15 zł brutto/ min. w Planie Pośrednim oraz 0,29 zł brutto/ min. w Planie Standardowym. Podane ceny są stałe bez względu na porę i dzień wykonywania połączenia. Naliczanie jest sekundowe.
 13. Ile bezpłatnych minut dostanę w ramach abonamentu?
  Plan Ekonomiczny zawiera pakiet 180 wliczonych w abonament bezpłatnych minut do wykorzystania na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe do sieci wszystkich operatorów stacjonarnych w Polsce. Natomiast Plan Pośredni zawiera 60, a Plan Standardowy 30 bezpłatnych minut. Po wykorzystaniu pakietu bezpłatnych minut połączenia w danym planie są naliczane zgodnie z cennikiem dla tego planu telefonicznego.
 14. Ile kosztuje abonament za usługę telefoniczną świadczoną przez TVK SM?
  Kwota abonamentu uzależniona jest od wybranego przez abonenta planu telefonicznego, jak również od ilości posiadanych przez niego usług z TVK SM. Im więcej usług abonent posiada tym cena za abonament telefoniczny jest niższa. W przypadku, gdy abonent posiada usługę telewizji oraz Internetu abonament dla Planu Standardowego wynosi 10 zł brutto, dla Planu Pośredniego – 20 zł brutto, dla Planu Ekonomicznego – 35 zł brutto.
 15. Czy aby mieć telefon z TVK SM, muszę wykupić także pozostałe usługi TVK SM? 
  Nie, jeżeli chcesz mieć tylko telefon z TVK SM, to oczywiście jest to możliwe. TVK SM dostarcza usługę telefoniczną niezależnie od pozostałych usług. Jednakże w przypadku posiadania większej ilości usług ceny abonamentu telefonicznego są znacznie atrakcyjniejsze w stosunku do oferty pojedynczej usługi telefonicznej.
 16. Czy jeśli zmienię operatora np. z TPSA na TVK SM zmieni się mój dotychczasowy numer telefonu?
  Decyzja o wyborze numeru telefonu należy do abonenta. Może on otrzymać nowy numer telefonu z puli numeracyjnej TVK SM lub zachować swój numer dotychczasowy.
 17. Czy muszę posiadać specjalny aparat telefoniczny, aby korzystać z usługi telefonicznej TVK SM? 
  Aby korzystać z usługi telefonicznej TVK SM wystarczy, że posiadasz tradycyjny telefon analogowy z wybieraniem tonowym. Telefon należy podłączyć do gniazda LINE1 lub TEL1 modemu kablowego, za pomocy kabla z wtyczką typu RJ-11.
 18. Czy do usługi telefonicznej niezbędny jest komputer? 
  Usługa w żaden sposób nie jest związana z posiadaniem komputera lub Internetu w domu i działa całkowicie niezależnie.
Biuro Obsługi Abonenta czynne:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek: 10.00 – 14.00

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz