www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

2018-08-12

Zmiana Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązująca od dnia 12.09.2018 roku.

Abonentom Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, którzy nie akceptują zmian Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu ul. Moniuszki 13 obowiązujących od dnia 12 września 2018 roku, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, zaś Spółdzielni przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi, zgodnie z art. 57 ust. 6 Ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907). Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 12 września 2018 roku ze skutkiem na dzień 12 września 2018 roku.Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz