www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

2018-08-12

Zmiana Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązująca od dnia 12.09.2018 roku.

Abonentom Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, którzy nie akceptują zmian Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu ul. Moniuszki 13 obowiązujących od dnia 12 września 2018 roku, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, zaś Spółdzielni przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi, zgodnie z art. 57 ust. 6 Ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907). Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 12 września 2018 roku ze skutkiem na dzień 12 września 2018 roku.Biuro Obsługi Abonenta czynne:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.30
przerwa: 11:30 - 12:00

Copyright © 2009 - 2020 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz