www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

2019-12-02

Uwaga na oszustów!

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!

Nie daj się "naciągnąć"!

  

Dotarły do nas informacje od Państwa, że na terenie Grudziądza pojawiły się osoby nakłaniające naszych Abonentów do podpisywania nowych umów na telewizję, Internet i telefon.

 

Po raz kolejny kierujemy apel do naszych Abonentów, żeby nie przyjmować zupełnie bezkrytycznie i na wiarę wszystkich informacji, z jakimi docierają do Państwa przedstawiciele różnych firm telekomunikacyjnych. Część z nich, starając się zdobyć klienta, ucieka się do metod absolutnie niedopuszczalnych, posługując się kłamstwem i nieprawdziwą informacją. Choćby tą, że Spółdzielnia Mieszkaniowa kończy swoją działalność telekomunikacyjną, albo że zmiany technologiczne powodują, iż nie będzie można świadczyć usług za pomocą technologii, jaką wykorzystuje „Kablówka”. Mamy też sytuacje, kiedy właśnie ci przedstawiciele podszywają się pod naszą firmę twierdząc, że są naszymi pracownikami, i że trzeba teraz podpisać nową umowę, albo że posiadają zgody od nas na wykonanie instalacji i wykonują je na nasze zlecenie. Oświadczamy, że jest to nieprawda. Nie zaprzestajemy działalności telekomunikacyjnej, a technologia jaką wykorzystujemy oparta jest na nowoczesnej technologii światłowodowej. Zgody na wykonanie instalacji posiada tylko firma „Horyzont”, która obsługuje nas od strony technicznej. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przeprowadza również żadnej akcji informacyjnej, dotyczącej konieczności podpisywania nowych umów.

 

Prosimy zatem Państwa o rzetelne i skrupulatne czytanie umów, które inni przedkładają Państwu do podpisu. Prosimy zwracać uwagę z kim taka umowa miałaby potencjalnie zostać zawarta i na jakich warunkach, gdyż często potem okazuje się, że ta umowa wcale nie jest korzystniejsza. Przy każdej nasuwającej się u Państwa wątpliwości, prosimy o telefon do nas, zawsze służymy pomocą.

 

Abonentom, którzy zawarli umowy w podanych wyżej okolicznościach, nieprowadzącym działalności gospodarczej, zgodnie z art. 27 „Ustawy o prawach konsumenta” z dnia 30.05.2014r. (Dz.U.2019.134), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

                 

                                           Zarząd                         

                            Spółdzielni Mieszkaniowej

                                      w Grudziądzu

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Abonenta TVK SM przy ul. Piotra Skargi,

tel. 56 66 32 040.Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz