www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

2020-12-15

UWAGA - zmiana w umowach

Szanowni Abonenci!

W przypadku gdy abonent zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony i uległa ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, biegnącego od dnia złożenia wypowiedzenia. 

Uprawnienie takie wprowadziła do umów abonenckich od dnia 21 grudnia 2020 r. ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. 2020. 875. 

Z uwagi na zmianę umowy, abonentom którzy nie akceptują powyższej zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, natomiast Operatorowi przysługuje z tego tytułu zwrot udzielonego opustu. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. ze skutkiem na koniec stycznia 2021 r. (art. 60a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo komunikacji elektronicznej Dz. U. 2019. 2460 ze zm.). 

Spółdzielnia jest uprawniona do podania powyższej zmiany do publicznej wiadomości na podstawie art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

                                                                                             Zarząd SMBiuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz