www.tvksm.pl
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

2010-12-31

Nowe cenniki usług telekomunikacyjnych

Z dniem 1.01.2011 r. wchodzą w życie nowe cenniki usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu. Wprowadzone zmiany wynikają tylko i wyłącznie z wyższych stawek VAT, które zgodnie z art. 19 "Ustawy z dnia 26 listopada 2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją Ustawy budżetowej" obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.

Nowe ceny wprowadzono tylko dla niektórych pozycji cennikowych, ponieważ mając na uwadze zadowolenie naszych Abonentów staraliśmy się część cen pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Cenniki obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. są udostępnione w Biurze Obsługi Abonenta Działu Telewizji Kablowej ul. Piotra Skargi 1 oraz na naszej stronie internetowej www.tvsm.pl.

Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy w przypadku braku akceptacji zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE:

TELEWIZJI KABLOWEJ
TRANSMISJI DANYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
TELEFONII STACJONARNEJ
Biuro Obsługi Abonenta czynne:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 17.00
wtorek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.30
przerwa: 11:30 - 12:00

Copyright © 2009 - 2020 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz