www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

2010-12-31

Nowe cenniki usług telekomunikacyjnych

Z dniem 1.01.2011 r. wchodzą w życie nowe cenniki usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu. Wprowadzone zmiany wynikają tylko i wyłącznie z wyższych stawek VAT, które zgodnie z art. 19 "Ustawy z dnia 26 listopada 2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją Ustawy budżetowej" obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.

Nowe ceny wprowadzono tylko dla niektórych pozycji cennikowych, ponieważ mając na uwadze zadowolenie naszych Abonentów staraliśmy się część cen pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Cenniki obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. są udostępnione w Biurze Obsługi Abonenta Działu Telewizji Kablowej ul. Piotra Skargi 1 oraz na naszej stronie internetowej www.tvsm.pl.

Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy w przypadku braku akceptacji zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE:

TELEWIZJI KABLOWEJ
TRANSMISJI DANYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
TELEFONII STACJONARNEJ
Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz