www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

2013-05-17

Zmiana Regulaminu oraz Cenników

Informujemy, że z dniem 20 czerwca 2013 r. wejdzie w życie nowy „Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”, który zastąpi obecnie obowiązujący „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych” uchwalony w dniu 19 września 2012r.

Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawa w związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2012r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1445).


W związku z powyższym z dniem 20 czerwca 2013r. zmiany zostaną wprowadzone również do obowiązujących cenników i będą one przedstawiały się następująco:

„Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej”
        obowiązujący dla umów zawartych od dnia 01.09.2010r.

Jednorazowe opłaty aktywacyjne:

Poz. 2 „ Opłata instalacyjna za podłączenie Lokalu do Sieci TVK wraz z wykonaniem jednego Gniazda sieciowego przy zabudowie innej niż wielorodzinna”, było „wg indywidualnej wyceny”, jest „wg rzeczywistych kosztów”.

Miesięczne opłaty abonamentowe za Pakiety Programowe:

Poz. II Pakiety Premium: usunięto poz. 1 (pakiet Canal+), 2 (pakiet Canal+HD) oraz 5 (Rozrywka HD), dodano nowe poz. Canal+ Silver, Canal+ Gold, Canal+ Platinum każdy w cenie 69 zł z VAT.

Inne opłaty:

Dodano nowe pozycje 2 i 3 „Zawieszenie świadczenia usługi telewizji na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce” w cenie 29,24 zł z VAT oraz „Ponowna aktywacja usługi telewizji po okresie zawieszenia (nie dłuższym niż 3 m-ce) - do sprawnej instalacji bez opłat, - pozostałe przypadki według rzeczywistych kosztów”. W poz 4. „Nieterminowe wykonanie zobowiązań pieniężnych” było „odsetki ustawowe” jest „odsetki umowne”.
Pod cennikiem pozycji 3)nadano brzmienie: 3)„Opłata za dostęp do TVK z sygnałem HD pobierana jest przez Operatora wyłącznie w przypadku zamówienia przez Abonenta Pakietu Canal+ Silver, Canal+ Gold, Canal+ Platinum, Filmbox HD, Pakietu HD, Pakietu Największego HD lub Pakietu Max. W takim przypadku Operator nie pobiera opłaty za dostęp do TVK z sygnałem SD”.

„Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu”

Jednorazowe opłaty aktywacyjne:

Poz. 3 „Wykonanie dodatkowej instalacji przyłączeniowej”, było „wg indywidualnej wyceny”, jest „wg rzeczywistych kosztów”

Miesięczne opłaty abonamentowe:

Poz. 6 było „Użytkowanie dodatkowego Terminala abonenckiego*” jest „Używanie dodatkowego Terminala abonenckiego*”

Inne opłaty:

Dodano nowe pozycje 2 i 3 „Zawieszenie świadczenia usługi dostępu do Internetu na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce” w cenie 36,90 zł z VAT oraz „Ponowna aktywacja usługi dostępu do Internetu po okresie zawieszenia (nie dłuższym niż 3 m-ce) - do sprawnej instalacji bez opłat, - pozostałe przypadki według rzeczywistych kosztów”
W poz. 5 „Nieterminowe wykonanie zobowiązań pieniężnych”, było „odsetki ustawowe”, jest „odsetki umowne”.

„Cennik podstawowy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej”

Inne opłaty:

Dodano nowe pozycje „Zawieszenie świadczenia usługi telefonii na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce” w cenie 36,90 zł z VAT oraz „Ponowna aktywacja usługi telefonii po okresie zawieszenia (nie dłuższym niż 3 m-ce) - do sprawnej instalacji bez opłat, - pozostałe przypadki według rzeczywistych kosztów”
W poz. „Nieterminowe wykonanie zobowiązań pieniężnych”, było „odsetki ustawowe”, jest „odsetki umowne”.
W poz. „Blokada połączeń na numery 070…”, było „standardowo zablokowane dla wszystkich abonentów”, jest „bez opłat”.


Pozostałe pozycje zawarte w cennikach nie ulegają zmianie.Jednocześnie informujemy, że z dniem 20 czerwca 2013r. z uwagi na małe zainteresowanie, z oferty programowej znika kanał Giełda nieruchomości znajdujący się na pozycji 10 dekodera.
Zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 ze zm. w przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy. Wypowiedzenie umowy spowodowane brakiem akceptacji proponowanych zmian winno być złożone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2013 r. i skutkować będzie rozwiązaniem umowy z dniem 20 czerwca 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy.
Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz