Zmiany cenników usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jako Dostawca usług informuje, że z dniem 01.12.2022r. zgodnie z uchwałami Zarządu nr 1/39/PT/2022, 2/39/PT/2022 oraz 3/39/PT/2022 z dnia 27.09.2022r. wprowadza zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej, transmisji danych z dostępem do Internetu oraz telefonii stacjonarnej.

Zmiany spowodowane są potrzebą dostosowania zapisów do wymogów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ujednoliceniem cen za takie same czynności we wszystkich cennikach usług telekomunikacyjnych przy jednoczesnym podwyższeniu niektórych z nich, usunięciem z nich pozycji nieaktualnych, jak również wprowadzeniem nowych. Zmiany w Cenniku podstawowym w zakresie telefonii stacjonarnej dotyczą również zwiększenia ilości darmowych minut w abonamencie i obniżenia stawek za połączenia.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu zawiadamia, że z dniem 01.12.2022r. wprowadza następujące zmiany w poniższych Cennikach:

 1. W Cenniku podstawowym usług telekomunikacyjnych z dnia 08.05.2013r. w zakresie telefonii stacjonarnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13:
  1. Usuwa się pozycje "Miesięczne opłaty abonamentowe …" w zależności od ilości posiadanych usług i wprowadza się jedną pozycję "Miesięczne opłaty abonamentowe" niezależną od ilości posiadanych usług.
  2. Zwiększa się ilość darmowych minut do wykorzystania w abonamencie dla Planu Pośredniego - ze 100 minut na 200 minut oraz dla Planu Ekonomicznego - z 300 minut na 600 minut.
  3. Obniża się opłatę za połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe oraz komórkowe (Orange, T-Mobile, Plus, Play) dla Planu Standardowego z 0,25zł/min. do 0,20zł/min.
  4. Wprowadza się nowe pozycje dot. jednorazowych opłat instalacyjnych i aktywacyjnych:
   • "Opłata instalacyjna za podłączenie Lokalu do Sieci TVK wraz z wykonaniem jednego Gniazda sieciowego przy zabudowie wielorodzinnej" - w cenie 299zł
   • "Opłata instalacyjna za podłączenie Lokalu do Sieci TVK wraz z wykonaniem jednego Gniazda sieciowego przy zabudowie innej niż wielorodzinna" - wg rzeczywistych kosztów
   • "Aktywacja dodatkowego istniejącego Gniazda sieciowego w Lokalu Abonenta" – w cenie 20zł
   • "Opłata za zmianę parametrów usługi telefonii na wniosek Abonenta" – w cenie 49,90zł
  5. W pozycji "Opłaty jednorazowe za aktywację linii telefonicznej z prezentacją numeru" usuwa się w zapisie "Opłata jednorazowa za przyznanie Abonamentu i aktywację linii telefonicznej oraz Modemu …" zwrot "przyznanie Abonamentu i".
  6. Usuwa się zapis "Zmiana Planu taryfowego".
  7. Podwyższa się następujące jednorazowe opłaty:
   • "Ponowna aktywacja usługi w przypadku, gdy jest wykonana instalacja potrzebna do świadczenia usługi" z 60zł na 159,90zł
   • "Zawieszenie świadczenia usługi telefonii na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce" z 36,90zł na 49,90zł
   • "Zmiana numeru na wniosek Abonenta" z 36,90zł na 49,90zł.
  8. Usuwa się nieobowiązujący prefiks "0" przed numerami oraz numer 19497 (Biuro Zleceń).
  9. Wprowadza się nowe pozycje opłat za połączenia do numerów rozpoczynających się od 26, 47 w cenie 0,20zł/min. oraz do numerów 19757 – Informacja Kolejowa, Dobry numer: 118 000, 118712, 118811, 118888 w cenie 2,56zł/min.
 2. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. ze zmianą z dnia 28.11.2018r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.02.2017r.:
  1. Podwyższa się następujące "Jednorazowe opłaty aktywacyjne" i "Inne opłaty":
   • "Opłata instalacyjna za podłączenie Lokalu do Sieci TVK wraz z wykonaniem jednego Gniazda sieciowego przy zabudowie wielorodzinnej" z 199,99zł na 299zł.
   • "Opłata instalacyjna – podłączenie urządzeń do odbioru Cyfrowej TVK przez Operatora" z 36zł na 49,90zł.
   • "Opłata za aktywację Gniazda sieciowego przy istniejącej, sprawnej instalacji" z 29,24 zł na 49,90 zł.
   • "Opłata za wykonanie i podłączenie dodatkowego Gniazda sieciowego w Lokalu w zabudowie wielorodzinnej" z 86,80zł na 119,90zł.
   • "Zawieszenie świadczenia usługi telewizji na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce" z 29,24zł na 49,90zł.
  2. Usuwa się zapis "Zmiana pakietu standardowego".
  3. Wprowadza się nowe pozycje do "Jednorazowych opłat aktywacyjnych":
   • "Opłata za aktywację dodatkowego istniejącego Gniazda sieciowego w Lokalu Abonenta" - w cenie 20zł.
   • "Opłata za zmianę parametrów usługi telewizji na wniosek Abonenta" – w cenie 49,90zł.
  4. Wprowadza się nową pozycję do "Innych opłat" w brzmieniu "Przeniesienie Sprzętu Dostawcy usług w nowe miejsce świadczenia Usługi" – według rzeczywistych kosztów.
  5. Rozszerza się dostępność pakietów Premium dla abonentów:
   1. przed zmianą: "Pakiety Premium (dostępne wyłącznie dla abonentów pakietów Perłowego oraz Rubinowego)"
   2. po zmianie: "Pakiety Premium 1.  Canal+ Select (dostępny dla abonentów pakietu Koralowego, Perłowego oraz Rubinowego) 2. Canal+ Prestige (dostępny dla abonentów pakietu Koralowego, Perłowego oraz Rubinowego) 3. Filmbox HD (dostępny dla abonentów pakietu Perłowego oraz Rubinowego)".
 3. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 08.05.2013r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.09.2010r. do dnia 31.01.2017r.:
  1. Usuwa się następujące pozycje z "Jednorazowych opłat aktywacyjnych" i odsyła do nowych opłat zawartych w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. w zakresie telewizji kablowej ze zmianami z dnia 28.11.2018r. i 27.09.2022r.:
   • "Opłata instalacyjna – podłączenie urządzeń do odbioru Cyfrowej TVK przez Operatora"- obecna cena : 36zł, nowa cena: 49,90zł
   • "Opłata instalacyjna – podłączenie urządzeń do odbioru Cyfrowej TVK samodzielnie przez Abonenta" – obecna cena: bezpłatnie, nowa cena: bez zmian
   • "Opłata za aktywację Gniazda sieciowego przy istniejącej, sprawnej instalacji" – obecna cena: 29,24zł, nowa cena: 49,90zł
   • "Opłata za wykonanie i podłączenie dodatkowego Gniazda sieciowego w Lokalu w zabudowie wielorodzinnej"– obecna cena: 86,80zł, nowa cena: 119,90zł
  2. Usuwa się w "Miesięcznych opłatach abonamentowych za pakiety programowe":
   • pozycje nieaktualne tj. poz. 4 Pakiet HD, poz. III Pakiety specjalne wraz z poz. 1 Pakiet Największy HD, poz. 2 Pakiet Max II, poz. 3 Pakiet Max
   • w poz. 1-3 słowo "Największego HD" znajdującego się w nawiasie przy pakiecie Canal+ Select, Canal+ Prestige, Filmbox HD.
  3. Usuwa się zapis "Zmiana pakietu standardowego".
  4. Usuwa się następującą pozycję z "Innych opłat" i odsyła do nowej opłaty zawartej w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. w zakresie telewizji kablowej ze zmianami z dnia 28.11.2018r. i 27.09.2022r.:
   • "Zawieszenie świadczenia usługi telewizji na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce"– obecna cena: 29,24zł, nowa cena: 49,90zł
  5. Usuwa się pozycje od 3 do 7 z "Innych opłat", które w tych samych cenach zawarte są w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. w zakresie telewizji kablowej ze zmianami z dnia 28.11.2018r. i 27.09.2022r.
  6. Dopisuje się pod tabelą na końcu strony następujące zdanie: "W pozostałym zakresie stosuje się Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej z dnia 25 stycznia 2017r. obowiązujący dla umów zawartych od dnia 1 lutego 2017r. ze zmianami z dnia 28 listopada 2018r. oraz 27 września 2022r."
 4. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 29.07.2009r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych przed dniem 01.09.2010r. zmienia się zapis ostatniego zdania pod tabelą na następujący: "W pozostałym zakresie stosuje się Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej z dnia 25.01.2017r. obowiązujący dla umów zawartych od dnia 01.02.2017r. ze zmianami z dnia 28.11.2018r. oraz 27.09.2022r."
 5. W Cennikach usług telekomunikacyjnych z dnia 08.05.2013r., z dnia 27.08.2014r. oraz z dnia 13.12.2017r. w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązujących dla umów zawartych przed dniem 01.09.2022r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Usuwa się następujące pozycje z "Jednorazowych opłat aktywacyjnych" i odsyła do nowych opłat zawartych w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 31.08.2022r. w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu:
   • "Opłata jednorazowa za przyznanie Abonamentu i aktywację Modemu umożliwiająca podłączenie jednego Terminala abonenckiego (zawierająca cenę kabla połączeniowego do 5 m od Gniazda Sieciowego do Modemu)": obecna cena: 60zł, nowa cena: 159,90zł
   • "Podłączenie dodatkowego Terminala abonenckiego" – obecna cena: 9,08zł, nowa cena: 20zł
   • "Wykonanie dodatkowej instalacji przyłączeniowej" – obecna cena: wg rzeczywistych kosztów, nowa cena: bez zmian
  2. Usuwa się zapis "Zmiana pakietu".
  3. Usuwa się następującą pozycję z "Innych opłat" i odsyła do nowej opłaty zawartej w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 31.08.2022r. w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu: "Zawieszenie świadczenia usługi dostępu do Internetu na wniosek Abonenta nie dłuższe niż 3 m-ce" – obecna cena: 36,90zł, nowa cena: 49,90zł.
  4. Usuwa się pozycje od 3 do 8 z "Innych opłat", które w tych samych cenach zawarte są w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 31.08.2022r. w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu.
  5. Zmienia się zapis ostatniego zdania pod tabelą na następujący: "W pozostałym zakresie stosuje się Cennik usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu z dnia 31.08.2022r. obowiązujący dla umów zawartych od 01.09.2022r."

Ponadto w Cenniku usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu z dnia 8.05.2013r. obowiązującego dla umów zawartych przed 10.10.2014r. usuwa się z "Miesięcznych opłat abonamentowych" pozycję nieaktualną tj. "Nielimitowany dostęp do sieci Internet jednego Terminala abonenckiego z szybkością do 256/80 kb/s" oraz informacje zawarte pod tabelą tj. *nie dotyczy prędkości 256/80 kb/s, **prędkość niedostępna w bieżącej sprzedaży. Jednocześnie "***" przy "Cenie netto w zł" i "Cenie brutto w zł" oraz pod tabelą zastępuje się "1)". Natomiast z Cennika usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu z dnia 13.12.2017r. obowiązującego dla umów zawartych od 18.12.2017r. do 31.08.2022r. z "Miesięcznych opłat abonamentowych" usuwa się pozycję "Najem modemu kablowego z funkcją WIFI", który w tej samej cenie zawarty jest w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 31.08.2022r. w zakresie transmisji danych z dostępem do Internetu.

Wszystkie podane powyżej ceny zawierają podatek VAT.

Abonentom, którzy nie akceptują powyższych zmian do Cenników, a których te zmiany dotyczą, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, zaś Spółdzielni nie przysługuje z tego tytułu zwrot opustu. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 30.11.2022r. ze skutkiem na koniec listopada 2022r.

Uzasadnieniem dla podwyższenia opłat zawartych w wyżej określonych Cennikach jest:

 1. Wzrost kosztów energii elektrycznej oraz innych mediów, towarów, usług wykorzystywanych przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
 2. Wzrost kursu walut, mający bezpośredni wpływ na wysokość cen towarów oraz usług niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Podwyżka dotycząca jednorazowych opłat związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych jest w chwili obecnej niezbędna, biorąc pod uwagę zmieniającą się cały czas sytuację na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, że nie podwyższamy opłat abonamentowych, a jedynie opłaty jednorazowe.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu