TVK SM

Pomoc i FAQ

Ogólne
 • Kto może zostać abonentem TVK SM oraz jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy?
  Abonentem może zostać każda osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo najmu bądź dzierżawy lub każde prawo do lokalu inne niż wymienione). W przypadku braku tytułu prawnego do lokalu należy posiadać zgodę osoby posiadającej taki tytuł (wzór zgody znajduje się na tej stronie www). Do zawarcia umowy niezbędne są (do wglądu i weryfikacji danych Abonenta): dokument tożsamości osoby zawierającej umowę, dokument potwierdzający prawo do lokalu bądź pisemna zgoda osoby posiadającej prawo do lokalu w przypadku braku prawa do lokalu przez osobę, która zawiera umowę.
 • Czy można przepisać umowę na inną osobę?
  Tak można. W tym celu abonent musi stawić się w siedzibie działu Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przy ul. Piotra Skargi 1 wraz z osobą, na którą umowa ma być "przepisana". Osoba ta winna mieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu i weryfikacji), w którym będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych oraz dowód osobisty. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, abonent oraz osoba, na którą umowa ma być "przepisana" podpisują właściwą umowę, na mocy której inna osoba będzie mogła korzystać z usług telekomunikacyjnych.
 • Czy umowa na korzystanie z sygnału telewizji kablowej i usługi dostępu do Internetu oraz telefonii może być podpisana na różne osoby?
  Tak. W takim wypadku będą dostarczane odrębne faktury, a wpłaty muszą być dokonywane na różne konta bankowe.
 • Osoba, na którą jest podpisana umowa wyjechała, czy mogę w jej imieniu zmienić pakiet?
  Tak. Wszelkie zmiany w umowie w drodze aneksu może dokonać każda osoba po przedłożeniu stosownego upoważnienia Abonenta.
 • W jaki sposób można dokonać zapłaty za usługę?
  Opłaty za usługi świadczone w sieci TVK SM należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przypisane do Abonenta. Można dokonywać je w bankowości elektronicznej poprzez Internet, przelewem z rachunku bankowego, gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w dowolnej agencji oraz w kasie TVK SM przy ul. Piotra Skargi 1. Wpłaty w kasie TVK SM wolne są od opłat bankowych. Prowizja w agencjach Monetia za opłaty usług świadczonych przez TVK SM wynosi 1 zł.
 • Usługa została zawieszona z powodu zaległości płatności. Co zrobić?
  Następnie dowód zapłaty należy koniecznie dostarczyć do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1 lub wysłać drogą mailową na adres boatvk@smgr.pl. Usługa zostanie wznowiona w możliwie najkrótszym czasie.
 • Jak długo po podpisaniu umowy będę czekał na podłączenie sygnału?
  TVK SM czyni starania, aby czas oczekiwania na podłączenie sygnału był jak najkrótszy. Jest on uzależniony od dnia podpisania umowy oraz ilości podpisanych umów w danym okresie. Średni czas oczekiwania na podłączenie sygnału jest dostępny na stronie internetowej WWW.TVKSM.PL.
 • W gniazdku antenowym RTV znajdują się dwa wyjścia. Czy mogę podłączyć do nich dwa telewizory?
  Nie. Jedno wyjście oznaczone symbolem „TV” przeznaczone jest do podłączenia telewizora natomiast drugie oznaczone symbolem „R” przeznaczone jest do podłączenia odbiornika radiowego. Wyjście „R” posiada filtr tłumiący sygnały telewizyjne. Podłączenie odbiornika telewizyjnego do gniazda „R” powoduje śnieżenie lub zniekształcenie obrazu, a nawet brak odbioru.
 • Jak można przenieść usługę do innego lokalu?
  Należy w Biurze Obsługi Abonenta podpisać aneks do umowy zmieniający lokalizację zakończenia sieci. W celu podpisania aneksu należy przedłożyć (do wglądu i weryfikacji) dokument potwierdzający prawo do nowego lokalu. Przeniesienie takie jest usługą płatną oraz uwarunkowane możliwościami technicznymi sieci.
 • Gdzie można zgłosić usterkę?
  Wszystkie problemy z odbiorem sygnałów telewizyjnych oraz problemy z dostępem do Internetu i telefonii należy zgłaszać osobiście, telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1. tel. 56 663 20 40, adres email: boatvk@smgr.pl. Telefon BOA czynny jest całodobowo, w godzinach pracy 8-21 odbierany przez pracownika, a po godzinach pracy automatycznie przekierowany na automat zgłoszeniowy serwisu. Po skończeniu nagrania zgłoszenia problemu informacja jest przekazywana do dyżurnego technika.
Telewizja
 • Co to jest HDTV?
  HDTV oznacza telewizję wysokiej rozdzielczości. Standardowa telewizja oznaczana jako SDTV wyświetla obraz w postaci półobrazów (co druga linia obrazu wyświetlana jest na przemian) o rozdzielczości 288 linii na każdy półobraz (łącznie 576 linii na obraz) i 25 obrazach wyświetlanych w czasie 1 sekundy. W HDTV istnieją dwa standardy: amerykański Full HD oraz europejski HD Ready. Standard Full HD posiada rozdzielczość 540 linii na każdy półobraz (łącznie 1080 linii w obrazie) i 25 obrazach wyświetlanych w czasie 1 sekundy a standard HD Ready 720 linii w każdym obrazie. Brak półobrazów w standardzie HD Ready pozwala na wyświetlanie 50 obrazów w czasie 1 sekundy.
 • Czy mogę odbierać telewizję cyfrową w więcej niż jednym telewizorze?
  Tak - istnieje możliwość zawarcia umowy o dostęp do funkcjonalności Multiroom. Usługa ta pozwala na niezależne oglądanie w obrębie jednego Lokalu różnych programów TV z oferty TVK SM w przekazie cyfrowym na maksymalnie trzech odbiornikach TV jednocześnie w ramach Abonamentu wykupionego przez Abonenta z wyjątkiem pakietów Canal+ Select, Canal+ Prestige, Filmbox HD oraz pakietów à la carte - TV Republika, Eleven Sports HD, Epic Drama HD.
 • Na ekranie pojawił się komunikat „Zła karta”. Co zrobić?
  Komunikat „Zła karta” pojawia się najczęściej, gdy karta dostępu warunkowego jest źle włożona do czytnika STB. Należy ją wyjąć i włożyć ponownie uważając, aby złote elementy procesora zatopionego w karcie znajdowały się w przypadku dekodera Technisat - z dołu karty, natomiast w przypadku dekodera Ferguson – z góry karty.
 • Podłączyłem STB oraz telewizor zgodnie ze schematem ale STB nie znajduje żadnych lub tylko część programów. Dlaczego?
  STB nie znajdzie programów jeżeli doprowadzimy do niego zbyt słaby sygnał.Najczęściej przyczyną braku programów cyfrowych jest podłączenie STB do drugiego wyjścia gniazda antenowego. Wyjście to jest oznaczone symbolem „R” i przeznaczone do podłączenia odbiornika radiowego. Posiada filtr powodujący silne tłumienie pasma telewizyjnego. Należy przełożyć kabel antenowy STB do wyjścia gniazda antenowego oznaczonego symbolem „TV”.
 • Czy posiadając nowoczesny telewizor potrzebuję STB do odbioru telewizji cyfrowej?
  Wszystkie nowoczesne telewizory posiadają wbudowany tuner DVB-T (do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej). Tylko nieliczne są przystosowane do odbioru cyfrowej telewizji kablowej DVB-C. Ponadto większość z nich posiada dekoder kompresji mpeg-2. Programy HD w telewizji kablowej nadawane są w kompresji mpeg-4. Jeżeli więc posiadamy nowoczesny telewizor z tunerem DVB-C oraz dekoderem kompresji mpeg-4 nie potrzebujemy do odbioru cyfrowej telewizji kablowej dekodera STB. W takim przypadku należy poprosić operatora o dostarczenie modułu CAM umożliwiającego warunkowy dostęp do programów cyfrowych bezpośrednio na telewizorze. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą być niedostępne niektóre usługi dodane.
 • Co to jest STB i do czego służy?
  STB (Set Top Box) to zewnętrzny dekoder umożliwiający odbiór programów cyfrowych, dostęp warunkowy oraz usługi dodane świadczone łącznie z emitowanymi programami cyfrowymi takie jak:
  LCN – wirtualne kanały programów
  EPG – elektroniczny program telewizyjny
  VOD – telewizja na żądanie
  PVR – możliwość zatrzymywania i cofania audycji na żywo itp.
 • Czy aby korzystać z telewizji cyfrowej muszę posiadać nowoczesny telewizor?
  Nie. Jeżeli posiadany telewizor jest starszej generacji lub nowy, ale nie posiadający głowicy DVB-C odbiór programów cyfrowych możliwy będzie poprzez podłączenie zewnętrznego dekodera zwanego Set Top Box’em (STB), który zostanie wypożyczony przez operatora po podpisaniu umowy. STB podłączamy do telewizora poprzez złącze EURO lub HDMI.
 • Mam zamiar kupić nowy telewizor. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru?
  Aby zapewnić sobie możliwość odbioru kablowej telewizji cyfrowej, kupowany telewizor powinien być wyposażony w cyfrową głowicę kablową DVB-C oraz dekoder kompresji mpeg-4. Większość sprzedawanych telewizorów jest wyposażona w głowicę DVB-T. Takie telewizory nie będą odbierały cyfrowej telewizji kablowej.
 • Mam nowoczesny telewizor. Czy TVK SM planuje nadawanie w formacie 16:9?
  Telewizja kablowa ma prawa do reemisji programów bez prawa ingerowania w treść oraz formę programów. O formacie programów decydują nadawcy. Telewizja kablowa nie ma wpływu na format poszczególnych programów.
 • Czy po rozdziale sygnału analogowego na dwa odbiorniki telewizyjne będę musiał opłacać drugi abonament?
  Nie. Abonament jest płacony tylko raz niezależnie od ilości gniazd w danym lokalu.
 • Czy mogę we własnym zakresie podzielić sygnał telewizji kablowej na dwa odbiorniki?
  Tak można to zrobić za pomocą rozgałęźnika sygnału. Na rynku istnieje szereg elementów pozwalających na podział sygnału RTV. Elementy te mają różną, często zupełnie złą jakości. Należy pamiętać, że po podzieleniu sygnału jego poziom obniży się o ponad połowę co w konsekwencji może utrudnić odbiór. Może wówczas powstać konieczność korekcji poziomu sygnału dostarczanego do danego lokalu. Z tych względów zalecamy zlecenie wykonania tego podziału pracownikom TVK SM.
 • Co zrobić gdy mój telewizor nie odbiera żadnych programów?
  Jeżeli telewizor nie odbiera żadnych programów należy przede wszystkim sprawdzić okablowanie antenowe w mieszkaniu, czy któraś z wtyczek nie wypadła z gniazda, nie ma zwarć lub obluzowań. W przypadku posiadania dekodera STB należy sprawdzić poprawność włożenia karty warunkowego dostępu. Następnie należy zweryfikować, czy wszystkie rachunki są opłacone. Zaleganie z płatnością może być przyczyną zawieszenia usługi. W kolejnym kroku należy zgłosić usterkę do BOA osobiście w godzinach pracy ul. Piotra Skargi 1 lub telefonicznie pod numer 56 66 32 040. Zgłoszenia tylko pod ten numer są rejestrowane i brane pod uwagę przy ewentualnej reklamacji.
 • Czy po wyłączeniu naziemnej telewizji analogowej będę mógł oglądać telewizję analogową sieci kablowej?
  Tak. W sieciach kablowych telewizja analogowa będzie nadawana jeszcze przez jakiś czas. Obecnie w naszej ofercie znajduje się wyłącznie telewizja cyfrowa, telewizję analogową natomiast klient otrzymuje od nas gratis, jako dodatek do oferty cyfrowej. Umożliwia to abonentowi niezależny odbiór programów w kilku telewizorach. Należy jednak pamiętać, że oferta analogowa jest uboższa w stosunku do oferty telewizji cyfrowej i nie wszystkie programy są nadawane w wersji analogowej.
 • Czy opłacając abonament za telewizję kablową muszę również opłacać abonament radiowo-telewizyjny?
  Abonament radiowo-telewizyjny jest formą podatku od posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jest obowiązkowy i niezależny od operatora telewizji kablowej. Należy go opłacać niezależnie od abonamentu TVK SM.
 • Gdzie mogę zapoznać się z ofertą programową TVK SM?
  Pełna i aktualna oferta programowa TVKSM znajduje się na tej stronie www, na stronach programu planszowego oraz w Biurze Obsługi Abonenta ul. Piotra Skargi 1.
 • Co to jest HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)?
 • Jak uruchomić telewizję hybrydową (HbbTV) na odbiornikach marki Samsung?
 • Zegar na STB pokazuje złą godzinę. Co zrobić?
  Zegar w STB ustawiany jest sygnałem odbieranym z satelity. Wyświetlanie niewłaściwej godziny jest spowodowane błędnym ustawieniem kraju podczas instalacji STB. Należy wejść do menu i w ustawieniach ustawić kraj „Polska”.
Internet
 • Internet przestał działać. Co robić?
  Pierwszą czynnością powinna być obserwacja lampek sygnalizacyjnych na modemie kablowym dostarczonym przez Operatora.

  Wskazania modemu są poprawne:
  Możemy dokonać restartu modemu poprzez wyłączenie i włączenie wtyczki zasilającej urządzenie. Po poprawnym zalogowaniu się modemu restartujemy urządzenie podpięte do modemu, zazwyczaj jest to komputer. Natomiast gdy do modemu mamy wpięty router to kolejność jest następująca: restart modemu – odczekanie do momentu ponownego zalogowania restart routera – czekamy na ostateczne uruchomienie routera restart komputera

  Gdy zrestartowanie urządzeń nie przyniosło oczekiwanego skutku – sprawdzamy czy urządzenie podłączone do modemu pobrało właściwy adres IP. Nasi abonenci wyróżniają się adresacją IP z klasy 89.238.x.x (gdzie x.x to numery poszczególnych abonentów).

  Każdy inny adres IP to efekt braku komunikacji urządzenia końcowego z naszą siecią. Należy wówczas sprawdzić, czy używane oprogramowanie nie odcięło nam dostępu do sieci (sprawdzamy konfigurację firewalla i programu antywirusowego).

  Dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta otrzymają Państwo informację potwierdzającą stan techniczny modemu, oraz ewentualną pomoc w zdiagnozowaniu problemu istniejącego na Państwa urządzeniu.

  Sytuacja gdy modem sygnalizuje właściwą pracę, a Abonent wykorzystując własny router ma brak połączenia z siecią, czy też częściowe ograniczenia sugerujemy dokonanie testu podpinając komputer bezpośrednio do modemu kablowego.
  Wyłączamy modem, wypinamy router, podpinamy komputer do modemu. Następnie podłączamy zasilanie do modemu i włączamy komputer. Jeśli połączenie z Internetem zostało przywrócone, dotychczasowe problemy znikły – źródłem problemów może być router, bądź też połączenie z routerem. Dzwoniąc do Operatora możemy uzyskać informację o poprawnym, bądź też wadliwym skomunikowaniu się własnego urządzenia z modemem kablowym i siecią Internetu.

  Wskazania modemu są niepoprawne – świeci się jedna, ewentualnie początkowe diody: Na sygnalizację taką nie ma wpływu komputer – więc nie jest wskazane korygowanie ustawień w komputerze. Dokonujemy restartu modemu poprzez wyłączenie i włączenie wtyczki zasilającej urządzenie. Jeżeli sygnalizacja lampek na modemie nadal nie jest poprawna to sygnał, że uszkodzeniu uległ modem kablowy, lub wystąpiła awaria w sieci kablowej. Należy wówczas przywrócić stan sieci kablowej w mieszkaniu do stanu poprawnego – jeżeli w ostatnim czasie dokonywaliśmy jakiś zmian. Taka praca modemu może być też efektem „naciągnięcia” przyłącza do modemu którego efektem jest luźna końcówka na kablu i brak właściwego styku.
  W kolejnym etapie dzwonimy do Punktu Obsługi Abonenta informując o powstałym problemie. Dział Techniczny skontaktuje się proponując wizytę serwisową w miejscu zainstalowania modemu, lub zasugeruje Abonentowi serwisowe sprawdzenie modemu i ewentualną wymianę urządzenia.
 • Jak poprawnie skonfigurować konto pocztowe smgr.pl w programie Outlook Express?
  Z menu NARZĘDZIA należy przejść na zakładkę Konta, następnie wybrać odpowiednie dla siebie konto i porównać z ustawieniami pokazanymi poniżej:

  Okno konfiguracyjne skrzynki pocztowej
 • W jaki sposób można założyć bezpłatne konto pocztowe na serwerze smgr.pl?
  W celu założenia konta pocztowego na serwerze smgr.pl należy skontaktować się z operatorem. Można dokonać tego osobiście, jak również elektronicznie przesyłając wiadomość na konto admin@smgr.pl. Wiadomość taka powinna zawierać dane osobowe głównego użytkownika modemu (imię, nazwisko, adres zainstalowania modemu) i proponowany login (tj. nazwa użytkownika konta pocztowego).

  Usługa SMTP port 587 adres serwera: poczta.smgr.pl
  Usługa POP3 port 110 adres serwera: poczta.smgr.pl
  Usługa IMAP port 143 adres serwera: poczta.smgr.pl
 • Jakie są techniczne wymagania podłączenia do Internetu SM?
  Aby możliwe było podłączenie komputera do Internetu SM niezbędne są:
  - dostęp do sieci telewizji kablowej (bez względu na pakiet)
  - karta sieciowa i jakikolwiek, sprawny system operacyjny
 • Skoro Internet jest usługą niezależną od usługi telewizji czy mogę do Internetu mieć zainstalowane oddzielne łącze w innym pokoju?
  Tak. Należy wówczas wybudować oddzielne przyłącze do mieszkania od skrzynki TAP’owej na klatce schodowej. Budowa takiego oddzielnego przyłącza jest usługą płatną zgodnie z cennikiem.
 • Co jestem zobowiązany oddać operatorowi po zakończeniu umowy?
  Każdy z użytkowników Internetu SM w chwili aktywacji usługi otrzymuje modem kablowy wraz z niezbędnymi akcesoriami. W skład kompletnego wyposażenia wchodzi: modem kablowy, karton, zasilacz, kabel USB, kabel Ethernet, płyta CD, książka/instrukcja.
  W momencie rezygnacji z usługi z powyższego kompletu należy się rozliczyć. Opłaty za brakujące elementy wyposażenia modemu kablowego wskazane są w Cenniku.
 • Czy po zawarciu umowy zainstalowany modem przechodzi na własność klienta?
  Nie. Modem zawsze pozostaje własnością operatora. Po zakończeniu umowy należy go zdać w komplecie.
 • Czy muszę mieć telewizję kablową żeby podpisać umowę na Internet?
  Nie. Warunkiem podpisania umowy na Internet jest doprowadzenie sieci telewizji kablowej. Na sieci tej może być równocześnie świadczona usługa telewizji kablowej albo nie. Można mieć usługę dostępu do Internetu bez innej usługi telewizji kablowej.
 • Jak wykonać test prędkości łącza internetowego?
  Pomiar prędkości pobierania i wysyłania danych można przeprowadzić na stronie internetowej Speedtest od Ookla.
Telefon
 • Jak przenieść numer od innego operatora do sieci TVK SM?
  Umowa z TVK SM o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem numeru musi być spisana na tego samego abonenta, co z dotychczasowym operatorem.
  Klient składa do TVK SM w formie pisemnej „Wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru” (druk dostępny w Biurze Obsługi Abonenta lub na stronie internetowej www.tvsm.pl).

  W przypadku, gdy istnieją możliwości techniczne zawarcia umowy BOA wystawia klientowi „Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru”, zaś w przypadku braku takich możliwości BOA wystawia „Oświadczenie o braku możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru” z podaniem uzasadnienia. W przypadku, gdy klient złoży dokument „Upoważnienie”, upoważniając jednocześnie Operatora TVK SM do reprezentowania klienta przed dotychczasowym operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne w procesie przeniesienia numeru, proces przeniesienia numeru nie wymaga od klienta konieczności samodzielnego rozwiązywania umowy z dotychczasowym operatorem. Czynności dotyczące przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora wykonuje za klienta bezpłatnie TVK SM. Klient zobowiązany jest jedynie przekazać TVK SM w formie pisemnej następujące dokument:

  - "Wniosek" o rozwiązanie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
  - "Oświadczenie", w którym Abonent wybiera jeden z dostępnych trybów przeniesienia numeru.

  Wzory druków dostępne są w BOA lub na stronie internetowej www.tvsm.pl.
  TVK SM po otrzymaniu odpowiedzi od obecnego operatora, w zakresie terminu rozwiązania umowy i potwierdzenia daty przeniesienia numeru do sieci TVK SM, zawiadamia abonenta o możliwości podpisania umowy. Aktywacja usługi z przeniesieniem numeru następuje zgodnie z datą zawartą w informacji od dotychczasowego operatora (przeniesienie nie jest dokonywane w dzień wolny od pracy). W dniu przeniesienia numeru TVK SM informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług oraz przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

  W przypadku kiedy klient pragnie dokonać przeniesienia numeru samodzielnie, wszystkie dokumenty dostarcza we własnym zakresie do najbliższego BOK dotychczasowego operatora.
 • Ile wynosi okres oczekiwania na przeniesienie numeru od dotychczasowego operatora?
  Od 6 lipca 2009 roku klient może przenieść numer telefonu w trybie standardowym tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług, lub w trybie przyspieszonym – bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z TVK SM lub w terminie późniejszym wskazanym przez abonenta. Wybrany wariant określa się na dokumencie „Oświadczenie”.
  W przypadku wybrania przez abonenta wariantu bez zachowania okresu wypowiedzenia, abonent będzie obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.
 • Czy mogę korzystać z Internetu i równocześnie prowadzić rozmowy telefoniczne?
  Tak, usługa telefoniczna oraz dostępu do Internetu są niezależne od siebie. Korzystanie z Internetu nie wpływa na jakość wykonywanych połączeń telefonicznych. Jeśli obie usługi są uaktywnione przez TVK SM, można prowadzić rozmowy telefoniczne równocześnie korzystając z Internetu.
 • Co mogę zrobić, gdy w trakcie rozmowy telefonicznej występują zakłócenia?
  Jeśli używasz telefonu bezprzewodowego, upewnij się, że baza aparatu nie stoi blisko ewentualnych źródeł zakłócenia np. telewizor, głośnik. Zweryfikuj również, czy problem występuje na innym aparacie telefonicznym.
  Jeśli te działania nie przyniosą skutku, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta.
 • Czy telefon będzie działać, jak zabraknie prądu?
  W momencie kiedy następuje brak prądu, nie działa modem kablowy. Co za tym idzie, usługa telefoniczna również nie będzie dostępna.
 • Co mogę zrobić w sytuacji niedziałającego telefonu?
  Jeżeli linia telefoniczna nie działa, odłącz modem telefoniczny z sieci energetycznej na około 10 sekund i włącz ponownie. Po minucie od włączenia linia telefoniczna powinna działać poprawnie.
  Jeżeli linia telefoniczna nadal nie działa, upewnij się, czy przyczyną nie jest uszkodzony aparat telefoniczny lub niepoprawnie podłączone kable. Przewód telefoniczny ma być podłączony do gniazda numer 1 modemu kablowego.
  Jeśli powyższe wskazówki nie przywróciły funkcjonalności linii telefonicznej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta.
 • Na fakturze za telefon mam abonament za miesiąc bieżący i rozmowy za m-c poprzedni, czy to jest poprawne?
  Tak, abonamenty naliczane są zawsze za m-c bieżący natomiast opłaty za rozmowy za miesiąc poprzedni (np. Abonament za grudzień rozmowy za listopad).
 • Czy razem z fakturą otrzymam szczegółowy miesięczny wykaz połączeń?
  Aby otrzymać szczegółowy miesięczny wykaz połączeń należy złożyć zamówienie w Biurze Obsługi Abonenta. Zamówienie billingu w formie wydruku kosztuje 5 zł do 3 stron + 0,61 zł brutto za każdą następną stronę.
 • Czy istnieje możliwość zastrzeżenia numeru?
  Istnieje możliwość zastrzeżenia numeru telefonicznego, w przypadku aktywacji takiej usługi numer nie będzie widoczny w spisie abonentów oraz zostanie uaktywniona blokada prezentacji numeru.
 • Czy istnieje możliwość zmiany planu taryfowego? Czy wiąże się to z kosztami?
  Tak - istnieje możliwość zmiany planu taryfowego. Zmiana taka kosztuje 36,60 zł brutto.
 • Ile kosztują połączenia telefoniczne wewnątrz sieci TVK SM?
  W planach telefonicznych Pośrednim oraz Ekonomicznym wszystkie połączenia wewnątrz sieci TVK SM bez względu na czas wykonywania połączenia są bezpłatne, natomiast w Planie Standardowym minuta kosztuje 0,05 zł.
 • Ile kosztują połączenia telefoniczne?
  Cena połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych jest uzależniona od posiadanego planu telefonicznego i wynosi 0,12 zł brutto/ min. w Planie Ekonomicznym, 0,15 zł brutto/ min. w Planie Pośrednim oraz 0,29 zł brutto/ min. w Planie Standardowym. Podane ceny są stałe bez względu na porę i dzień wykonywania połączenia. Naliczanie jest sekundowe.
 • Ile bezpłatnych minut dostanę w ramach abonamentu?
  Plan Ekonomiczny zawiera pakiet 180 wliczonych w abonament bezpłatnych minut do wykorzystania na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe do sieci wszystkich operatorów stacjonarnych w Polsce. Natomiast Plan Pośredni zawiera 60, a Plan Standardowy 30 bezpłatnych minut. Po wykorzystaniu pakietu bezpłatnych minut połączenia w danym planie są naliczane zgodnie z cennikiem dla tego planu telefonicznego.
 • Ile kosztuje abonament za usługę telefoniczną świadczoną przez TVK SM?
  Kwota abonamentu uzależniona jest od wybranego przez abonenta planu telefonicznego, jak również od ilości posiadanych przez niego usług z TVK SM. Im więcej usług abonent posiada tym cena za abonament telefoniczny jest niższa. W przypadku, gdy abonent posiada usługę telewizji oraz Internetu abonament dla Planu Standardowego wynosi 10 zł brutto, dla Planu Pośredniego – 20 zł brutto, dla Planu Ekonomicznego – 35 zł brutto.
 • Czy aby mieć telefon z TVK SM, muszę wykupić także pozostałe usługi TVK SM?
  Nie, jeżeli chcesz mieć tylko telefon z TVK SM, to oczywiście jest to możliwe. TVK SM dostarcza usługę telefoniczną niezależnie od pozostałych usług. Jednakże w przypadku posiadania większej ilości usług ceny abonamentu telefonicznego są znacznie atrakcyjniejsze w stosunku do oferty pojedynczej usługi telefonicznej.
 • Czy jeśli zmienię operatora np. z TPSA na TVK SM zmieni się mój dotychczasowy numer telefonu?
  Decyzja o wyborze numeru telefonu należy do abonenta. Może on otrzymać nowy numer telefonu z puli numeracyjnej TVK SM lub zachować swój numer dotychczasowy.
 • Czy muszę posiadać specjalny aparat telefoniczny, aby korzystać z usługi telefonicznej TVK SM?
  Aby korzystać z usługi telefonicznej TVK SM wystarczy, że posiadasz tradycyjny telefon analogowy z wybieraniem tonowym. Telefon należy podłączyć do gniazda LINE1 lub TEL1 modemu kablowego, za pomocy kabla z wtyczką typu RJ-11.
 • Czy do usługi telefonicznej niezbędny jest komputer?
  Usługa w żaden sposób nie jest związana z posiadaniem komputera lub Internetu w domu i działa całkowicie niezależnie.

Nie udało się znaleźć rozwiąznia?
Zapraszamy do kontaktu!