TVK SM

Pomoc i FAQ

Ogólne
 • Kto może zostać abonentem TVK SM oraz jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy?

  Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych może zawrzeć każda osoba, która:

  • okaże własny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do celów weryfikacyjnych,
  • okaże posiadany tytuł prawny do zajmowanego lokalu do celów weryfikacyjnych,
  • nie posiada zadłużenia z tytułu usług telekomunikacyjnych w Krajowym Rejestrze Długów.
  • jest w zasięgiu sieci TVK SM.

  Tytułem prawnym do zajmowanego lokalu jest:

  • prawo własności,
  • prawo użytkowania wieczystego,
  • spółdzielcze prawo do lokalu,
  • prawo najmu bądź dzierżawy,
  • każde prawo do lokalu inne niż wymienione.

  W przypadku braku tytułu prawnego do lokalu należy posiadać zgodę osoby posiadającej taki tytuł - wzór zgody dostępny na podstronie Dokumenty („Wzór zgody na przyłączenie zakończenia sieci telekomunikacyjnej”).

 • Czy istnieje możliwość zawarcia osobnych umów przez różne osoby pod tym samym adresem?

  Tak. Należy pamiętać, że pod danym adresem może być świadczona tylko jedna usługa telewizji, jedna usługa dostępu do Internetu oraz jedna usługa telefonii stacjonarnej.

  Każdy abonent (korzystający z usług pod tym samym adresem) otrzyma osobną fakturę. Wpłaty należy dokonywać na konta bankowe wskazane na fakturach.

 • Osoba, która posiada zawartą umowę, nie może przybyć do Biura Obsługi Abonenta. Czy mogę w jej imieniu np. zmienić pakiet?

  Tak - wszelkie zmiany w umowie w drodze aneksu może dokonać każda osoba, która posiada upoważnienie od abonenta. Wzór upoważnienia jest dostępny na podstronie Dokumenty ("Wzór upoważnienia").

 • Dlaczego na umowie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu?

  TVK SM oraz TVSM są markami Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu - oznacza to, że Spółdzielnia jest operatorem telekomunikacyjnym, świadczy publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne oraz jest nadawcą programu lokalnego. Dział Telewizji Kablowej to jednostka organizacyjna zlokalizowana przy ul. Piotra Skargi 1. Organem reprezentującym interes TVK SM jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Moniuszki 13. Pracownicy Biura Obsługi Abonenta są upoważnieni przez Zarząd do zawierania umów z abonentami na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez TVK SM.

  Do 2011 roku cały Dział Telewizji Kablowej funkcjonował pod marką TVSM. Od tamtej pory działalność telekomunikacyjna jest identyfikowana jako TVK SM, a program lokalny jako TVSM.

  Pełne rozwinięcia skrótów wraz z lokalizacją:

  • TVK SM - Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
  • TVSM – Telewizja Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
  • SM – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu.
 • Czy można przepisać umowę na inną osobę?

  Tak, istnieje możliwość „przepisania” umowy (dokonania cesji) na inną osobę. W tym celu abonent musi udać się do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1 wraz z osobą, na którą umowa ma być „przepisana”. Obie osoby powinny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do celów werfikacyjnych. Osoba nabywająca prawa do umowy powinna okazać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w którym będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych).

  TVK SM, abonent oraz osoba, na którą umowa ma być "przepisana", podpisują właściwą umowę, na mocy której inna osoba będzie mogła korzystać z usług telekomunikacyjnych.

 • Jak można przenieść usługę do innego lokalu?

  Aby przenieść usługę do innego lokalu, należy udać się do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1 i podpisać aneks do umowy zmieniający lokalizację zakończenia sieci. Abonent powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (którym będzie świadczona usługa) - do celów weryfikacyjnych.

  Przeniesienie usług jest usługą płatną oraz uzależnioną od możliwości technicznych sieci.

 • Jak długo po podpisaniu umowy będę czekał(a) na podłączenie sygnału?

  TVK SM dokłada starań, aby minimalizować czas oczekiwania na podłączenie sygnału. Czas ten zależy od dnia, w którym abonent podpisze umowę oraz od ilości zadań serwisu technicznego, którego zadaniem jest m.in. podłączenie sygnału. Średni czas oczekiwania na podłączenie sygnału jest dostępny na podstronie Jakość.

 • Gdzie można zgłosić usterkę?

  Problemy związane z odbiorem usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać do Biura Obsługi Abonenta.

  Dostępne sposoby zgłaszania usterek:

  • telefonicznie – zadzwoń pod numer 56 663 20 40 (dni oraz godziny pracy dostępne na podstronie Kontakt). Po godzinach pracy oraz w dni świąteczne jest uruchomiona możliwość nagrania wiadomości głosowej. Nagrana wiadomość jest przekazywana do dyżurnego technika.
  • eBOA - zaloguj się do eBOA i przejdź do podstrony Zgłoś problem. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz prześlij. Otrzymasz informację zwrotną w możliwie najkrótszym czasie.
  • mailowo – napisz wiadomość na adres boatvk@smgr.pl. Pamiętaj o podaniu danych kontaktowych, opisie usterki oraz adresie świadczenia usług. Otrzymasz informację zwrotną w możliwie najkrótszym czasie.
  • osobiście – udaj się do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1 (dni oraz godziny pracy dostępne na podstronie Kontakt) wraz dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celach weryfikacyjnych. Opowiedz pracownikowi BOA o zaistniałym problemie.
 • W jaki sposób mogę zapłacić rachunek za usługę?

  Aby dokonać płatności za usługi telekomunikacyjne TVK SM należy wpłacić określoną kwotę na indywidualne konto bankowe przypisane do abonenta (numer konta znajduje się m.in. na fakturze). Możliwe sposoby dokonania wpłaty to:

  • płatność online w eBOA (BLIK lub Pay-By-Link - link do płatności we własnym banku; prowizja 1 zł),
  • przelew w bankowości elektronicznej,
  • przelew w placówce banku,
  • przelew w oddziale Poczty Polskiej (druk wpłaty dostępny w eBOA),
  • wpłata gotówkowa w agencji Monetia (prowizja 1 zł),
  • wpłata gotówkowa w kasie TVK SM (brak prowizji).
 • Usługa została zawieszona z powodu zaległości płatności. Co zrobić?

  Należy niezwłocznie uregulować faktury za usługi telekomunikacyjne TVK SM. Dowód zapłaty należy koniecznie dostarczyć do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1 lub wysłać drogą mailową na adres boatvk@smgr.pl. Usługa zostanie wznowiona w możliwie najkrótszym czasie.

Telewizja
 • Czy zmiany w sposobie nadawania telewizji naziemnej mają wpływ na działanie telewizji w sieci TVK SM?

  Telewizja cyfrowa oraz analogowa w sieci TVK SM funkcjonują niezależnie od zmian w sposobie nadawania telewizji naziemnej. Oznacza to, że nie musisz nabywać nowego odbiornika telewizyjnego, który będzie spełniał określone standardy.

  W przypadku telewizji analogowej – jest to stara technologia, która ustępuje kablowej telewizji cyfrowej pod względem jakości transmisji obrazu, dźwięku oraz ilości kanałów. TVK SM wciąż dystrybuuje sygnał analogowy swoim abonentom, lecz nie zawiera nowych umów na świadczenie tej usługi. Niektórzy abonenci telewizji cyfrowej posiadają dostęp do telewizji analogowej – wynika to z faktu rodzaju zastosowanej instalacji.

  Telewizja cyfrowa oferuje wyższą jakość obrazu i dźwięku niż tradycyjna telewizja analogowa. Dzięki temu możesz cieszyć się lepszym doznaniem wizualnym i dźwiękowym podczas oglądania swoich ulubionych programów. Zachęcamy do zawierania umów na świadczenie usługi telewizji cyfrowej w sieci TVK SM!

 • Mam zamiar kupić nowy telewizor. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru?

  Aby zapewnić sobie możliwość odbioru kablowej telewizji cyfrowej, należy zakupić telewizor, który będzie wyposażony w głowicę DVB-C, kodek MPEG-4 oraz HEVC.

  Kodek HEVC pozwoli na odbiór m.in. kanałów w jakości 4K.

 • Czy aby korzystać z telewizji cyfrowej muszę posiadać nowoczesny telewizor?

  Nie musisz posiadać nowoczesnego telewizora. Jeżeli Twój telewizor nie posiada głowicy DVB-C, możesz odbierać sygnał telewizji cyfrowej poprzez dekoder STB. Urządzenie te jest użyczane przez TVK SM na czas trwania umowy. Dekoder STB należy podłączyć do telewizora za pomocą przewodu HDMI lub EURO.

 • Czy opłacając abonament za telewizję kablową muszę również opłacać abonament RTV?

  Abonament RTV (radiowo-telewizyjny) w Polsce to opłata, którą każdy posiadacz urządzenia odbiorczego, służącego do odbioru radiowych i telewizyjnych programów, jest zobowiązany uiszczać, niezależnie od faktycznego korzystania z programów radiowych i telewizyjnych. Oznacza to, iż ta opłata jest niezależna od abonamentu za usługi TVK SM.

  TVK SM nie jest zobowiązane do przekazywania placówkom pocztowym kto jest abonentem usługi telewizji kablowej.

 • Gdzie mogę zapoznać się wykazem dostępnych programów w sieci TVK SM?

  Oferty programowe (wykazy programów) dla telewizji cyfrowej oraz analogowej znajdują się podstronie Dokumenty.

 • Czy mogę odbierać telewizję cyfrową w więcej niż jednym telewizorze?

  Tak, istnieje możliwość odbioru telewizji cyfrowej w więcej niż jednym telewizorze.

  W celu odbioru kanałów TV (do których dostęp posiadasz w ramach obowiązującej umowy) w innym odbiorniku telewizyjnym - należy zawrzeć aneks do umowy rozszerzający o funkcjonalność Multiroom. W ramach odpłatnej usługi otrzymasz użyczony dekoder STB lub moduł CAM. Do obu urządzeń dołączona jest karta dostępowa.

  Uwaga! Jeżeli posiadasz odbiornik telewizyjny wyposażony w głowicę DVB-C i kodek MPEG-4, a także posiadasz podpisaną umowę na usługę telewizji cyfrowej lub dostęp do Internetu - to istnieje możliwość bezpłatnego odbioru wszystkich kanałów z pakietu Bursztynowego. Należy podłączyć przewód antenowy bezpośrednio do wejścia antenowego znajdującego się na tylnej części obudowy telewizora oraz wyszukać kanały w ustawieniach telewizora przy użyciu pilota.

 • Czy mogę we własnym zakresie podzielić sygnał telewizji kablowej na dwa odbiorniki?

  Tak, istnieje możliwość podzielenia sygnału telewizji kablowej na dwa odbiorniki we własnym zakresie. Można to dokonać m.in. za pomocą rozgałęźnika sygnału.

  Jeżeli zastosujesz pasywny rozgałęźnik sygnału (bez dodatkowego zasilania), to po podzieleniu sygnału jego poziom obniży się o ponad połowę, co w konsekwencji może utrudnić odbiór. Może wówczas powstać konieczność przeprowadzenia korekcji poziomu sygnału dostarczanego do danego lokalu.

  Jeżeli zastosujesz aktywny rozgałęźnik sygnału ze wzmacniaczem (z dodatkowym zasilaniem), to straty wynikające z rozgałęzienia będą niewielkie.

  Z tych względów zalecamy zlecenie wykonania tego podziału pracownikom TVK SM. Zachęcamy do kontaktu z nami.

 • W gniazdku antenowym RTV znajdują się dwa wyjścia. Czy mogę podłączyć do nich dwa telewizory?

  Możliwość podłączenia dwóch telewizorów do jednego gniazdka zależy od konstrukcji gniazdka oraz sposobu wykonania instalacji.

  Nie możesz podłączać przewodu antenowego od telewizora do wyjścia oznaczonego symbolem „R”. Wyjście „R” jest przeznaczone do podłączenia odbiornika radiowego oraz posiada filtr tłumiący sygnały telewizyjne. Podłączenie odbiornika telewizyjnego do wyjścia „R” spowoduje śnieżenie lub zniekształcenie obrazu, a nawet brak odbioru.

  Możesz podłączyć przewód antenowy od telewizora do wyjścia oznaczonego symbolem „TV”.

 • Czy posiadając nowoczesny telewizor potrzebuję dekoder STB do odbioru telewizji cyfrowej?

  Jeżeli posiadasz telewizor z głowicą DVB-C i kodekiem MPEG-4, to nie potrzebujesz dekodera STB do odbioru telewizji cyfrowej.

  W przypadku gdy zawierasz umowę na usługę telewizji cyfrowej – poinformuj pracownika Biura Obsługi Abonenta, że posiadasz telewizor z DVB-C i MPEG-4. Do obioru pakietu większego niż Bursztynowy zostanie użyczony Ci moduł CAM wraz z kartą dostępową.

  W przypadku gdy posiadasz zawartą umowę na usługę telewizji cyfrowej - udaj się do Biura Obsługi Abonenta z użyczonym zestawem do odbioru telewizji (dekoder STB, pilot, przewód HDMI/EURO). Do obioru pakietu większego niż Bursztynowy zostanie użyczony Ci moduł CAM wraz z kartą dostępową.

  Aby dowiedzieć się czy telewizor jest wyposażony w DVB-C i MPEG-4 – należy spisać na kartce lub zrobić zdjęcie pełnej nazwy modelu telewizora, która znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu obudowy telewizora (nie należy mylić z numerem seryjnym). Uzyskaną nazwę modelu należy wpisać w wyszukiwarce internetowej i wejść na stronę producenta. Jeżeli nie jesteś pewien uzyskanych wyników, skontaktuj się z nami – pamiętaj o podaniu pełnej nazwę modelu telewizora.

  Uwaga! Jeżeli jesteś przed zakupem nowego telewizora – zadbaj o to, aby telewizor był również wyposażony w kodek HEVC. Ta funkcjonalność pozwoli na m.in. odbiór kanałów w jakości 4K.

 • Podłączyłem(-am) dekoder STB oraz telewizor zgodnie ze schematem, ale dekoder nie znajduje żadnych lub tylko część programów. Dlaczego?

  Dekoder STB nie znajdzie programów, jeżeli doprowadzimy do niego zbyt słaby sygnał.

  Najczęstszą przyczyną braku programów cyfrowych jest podłączenie dekodera STB do wyjścia antenowego oznaczonego symbolem „R” w gniazdku. Wyjście te jest przeznaczone do podłączenia odbiornika radiowego oraz posiada filtr powodujący silne tłumienie pasma telewizyjnego.

  Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć przewód antenowy od wyjścia oznaczonego „R”, a następnie podłączyć do wyjścia oznaczonego „TV”.

  Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, zachęcamy do kontaktu z nami.

 • Posiadam dekoder STB i na ekranie pojawił się komunikat „Zła karta”. Co zrobić?

  Komunikat „Zła karta” pojawia się najczęściej, gdy karta dostępowa jest źle włożona do dekodera STB. Należy ją wyjąć i włożyć ponownie uważając, aby złote elementy procesora zatopionego w karcie znajdowały się w przypadku dekodera:

  • Globo, Opticum oraz Ferguson – z góry karty,
  • Technisat - z dołu karty.

  Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, zachęcamy do kontaktu z nami.

 • Co zrobić gdy mój telewizor nie odbiera żadnych programów?

  W przypadku gdy telewizor nie odbiera żadnych programów, należy w pierwszej kolejności sprawdzić przewody antenowe w mieszkaniu - upewnij się, że żadna z wtyczek nie wypadła z gniazda, nie występują luźne połączenia lub zwarcia.

  Sprawdź również, czy wszystkie rachunki są opłacone. Zaleganie z płatnością może być przyczyną zawieszenia usługi.

  Jeżeli posiadasz telewizję w technologii cyfrowej - sprawdź czy poprawnie masz włożoną kartę dostępową w dekoderze STB lub module CAM.

  Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło sygnału w telewizorze i upewnij się, że podczas wyszukiwania kanałów uwzględniłeś również cyfrowe kanały dystrybuowane w sieci kablowej.

  Jeżeli żadna z powyższych wskazówek nie pomogła – skontaktuj się z nami.

 • Zegar na dekoderze STB pokazuje złą godzinę. Co zrobić?

  Zegar w dekoderze STB jest synchronizowany z sygnałem z sieci TVK SM. Przesunięcia godzinowe wynikają z błędnego ustawienia kraju podczas instalacji dekodera STB. Należy wejść do menu i w ustawieniach systemowy ustawić kraj na „Polska”.

 • Czy po rozdziale sygnału analogowego na dwa odbiorniki telewizyjne będę musiał opłacać drugi abonament?

  Podłączenie kolejnych odbiorników telewizyjnych nie wpływa na wysokość opłat za usługę telewizji analogowej.

 • Co to jest HbbTV (telewizja hybrydowa)?

  HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to hybrydowy system telewizyjny, który łączy tradycyjne nadawanie telewizyjne z Internetem. Usługa ta jest standardem technologicznym, który umożliwia interaktywny dostęp do treści telewizyjnych i internetowych na jednym urządzeniu odbiorczym.

  Aby skorzystać z usługi HbbTV, niezbędne jest posiadanie odbiornika telewizyjnego wyposażonego w funkcję HbbTV oraz dostęp do Internetu i usługę telewizji cyfrowej TVK SM. • Jak uruchomić telewizję hybrydową (HbbTV) na odbiornikach marki Samsung?

  Poniżej przedstawiamy film instruktażowy umożliwiający uruchomienie HbbTV w telewizorach marki Samsung (Seria E i F z 2012 i 2013 roku oraz Seria H z 2014 roku).Internet
 • Czy muszę mieć telewizję kablową żeby podpisać umowę na Internet?

  Nie jest wymagane posiadanie usługi kablowej telewizji cyfrowej w celu podpisania umowy na dostęp do Internetu. Jednakże, możliwe jest zawarcie umowy na świadczenie usługi telewizji cyfrowej w ramach tej samej sieci.

 • Jakie są wymagania techniczne, aby móc korzystać z dostępu do Internetu?

  Aby uzyskać dostęp do Internetu, wymagany jest komputer PC/laptop lub urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z zainstalowanym oprogramowaniem, które umożliwia połączenie z siecią, a także zawarta umowa z TVK SM na świadczenie usług dostępu do Internetu.

  W przypadku korzystania z urządzeń z łącznością bezprzewodową, konieczne jest posiadanie odpowiednio skonfigurowanego routera lub modemu z funkcją Wi-Fi. Warto również upewnić się, że posiadane urządzenia oraz modem są zgodne z aktualnymi standardami technicznymi, co pozwoli na uzyskanie pełni możliwości oferowanych usług przez TVK SM.

 • Czy mogę zlecić wykonanie dodatkowego gniazdka abonenckiego w innym pokoju?

  Tak, istnieje możliwość wykonania gniazdka abonenckiego w innym pomieszczeniu zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi dostępu do Internetu - dostępnym na podstronie Dokumenty.

  Aby złożyć zlecenie, skontaktuj się z nami.

 • Jak wykonać mogę wykonać test prędkości łącza internetowego?

  Pomiar prędkości pobierania i wysyłania danych można przeprowadzić na stronie internetowej Speedtest od Ookla.

  Aby otrzymać najdokładniejszy wynik pomiaru prędkości, należy wykonać test na laptopie lub komputerze PC za pomocą przewodu Ethernet podłączonego bezpośrednio do modemu TVK SM.

  Nie każda karta sieciowa Ethernet ani Wi-Fi, która znajduje się w routerach, komputerach PC, laptopach, smartfonach i tabletach, jest zdolna do przesyłania danych z taką samą prędkością, jaką oferuje TVK SM. Warto sprawdzić specyfikacje tych urządzeń oraz upewnić się, czy warunki w domu umożliwiają bezproblemowe odbieranie sygnału Wi-Fi.

 • Internet przestał działać. Dlaczego?

  W celu zdiagnozowania przyczyny braku dostępu do Internetu należy dokonać obserwacji lampek sygnalizacyjnych, które znajdują się na modemie kablowym dostarczonym przez TVK SM.

  Jeżeli lampki sygnalizacyjne na modemie wskazują poprawną pracę modemu:

  • Zrestartuj modem poprzez wyłączenie i włączenie wtyczki zasilającej urządzenie.
  • Po poprawnym zalogowaniu się modemu zrestartuj urządzenie podpięte do modemu (zazwyczaj jest to komputer). Natomiast gdy do modemu jest wpięty router to kolejność jest następująca: restart modemu – odczekanie do pełnego uruchomienia modemu - restart routera – odczekanie do pełnego uruchomienia routera - restart komputera.
  • Gdy zrestartowanie urządzeń nie przyniosło oczekiwanego skutku – sprawdź czy urządzenie podłączone do modemu pobrało właściwy adres IP. Abonenci TVK SM wyróżniają się adresacją IP z klasy 89.238.x.x (gdzie x.x to numery poszczególnych abonentów).
  • Każdy inny adres IP to efekt braku komunikacji urządzenia końcowego z naszą siecią. Należy wówczas sprawdzić, czy używane oprogramowanie nie odcięło dostępu do sieci (sprawdź konfigurację Firewall oraz programu antywirusowego).
  • W sytuacji, gdy modem sygnalizuje właściwą pracę, a podłączony własny router ma brak połączenia z siecią (lub częściowe ograniczenia) – wykonaj następujące czynności - wyłącz modem - odłącz router od modemu - podłącz komputer do modemu - podłącz zasilanie do modemu - włącz komputer. Jeśli połączenie z Internetem zostało przywrócone, dotychczasowe problemy znikły – źródłem problemów może być router, bądź też połączenie z routerem.
  • Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w przywróceniu łącza internetowego – skontaktuj się z nami. Dzwoniąc do TVK SM możesz uzyskać informację o poprawnym, bądź też wadliwym skomunikowaniu się własnego urządzenia z modemem kablowym i siecią Internet.

  Jeżeli lampki sygnalizacyjne na modemie wskazują niepoprawną pracę modemu:

  • Gdy świeci się jedna lub tylko początkowe diody, a na sygnalizację nie ma wpływu praca podpiętego komputera/routera - zrestartuj modem poprzez wyłączenie i włączenie wtyczki zasilającej urządzenia.
  • Jeżeli sygnalizacja lampek na modemie nadal nie jest poprawna - to sygnał, że uszkodzeniu uległ modem kablowy lub wystąpiła awaria w sieci kablowej. Należy wówczas przywrócić stan sieci kablowej w mieszkaniu do stanu poprawnego (jeżeli w ostatnim czasie dokonałeś modyfikacji). Taka praca modemu może być też efektem „naciągnięcia” przyłącza do modemu, którego efektem jest luźna końcówka na kablu i brak właściwego styku.
  • W kolejnym etapie skontaktuj się z nami informując o powstałym problemie.
 • Czy po zawarciu umowy zainstalowany modem przechodzi na własność abonenta?

  Nie, modem jest użyczany abonentowi na czas trwania umowy. W przypadku rozwiązania umowy modem nadal pozostaje własnością TVK SM i musi zostać zwrócony wraz z całością zestawu (modem, przewód Ethernet, przewód zasilający) do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1.

 • Co jestem zobowiązany oddać operatorowi po zakończeniu umowy na Internet?

  Każdy abonent w chwili aktywacji usługi dostępu do Internetu otrzymuje modem kablowy, przewód zasilający oraz przewód Ethernet.

  W momencie rezygnacji z usługi należy zwrócić powyższy zestaw. Za zwrot niekompletnego sprzętu abonent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z postanowieniami regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

 • Jak skonfigurować konto pocztowe smgr.pl w programie Mozilla Thunderbird?

  Aby skonfigurować konto, należy skorzystać z panelu konfiguracji istniejącego adresu e-mail, który jest uruchamiany po zainstalowaniu klienta pocztowego na komputerze. Jeżeli nie masz dostępu do tego panelu, przejdź do Ustawień - kliknij „Konfiguracja kont” - rozwiń przycisk „Czynności” – kliknij „Dodaj konfigurację konta pocztowego…”.

  Wpisz swoje imię i nazwisko, istniejący adres mailowy, hasło. Następnie kliknij przycisk „Konfiguruj ręcznie”.

  Dla poczty przychodzącej: wpisz adres serwera „poczta.smgr.pl”, wpisz port „143” wybierz bezpieczeństwo połączenia „STARTTLS”, wybierz metodę uwierzytelnienia „Zwykłe hasło”.

  Dla poczty wychodzącej: wpisz adres serwera „poczta.smgr.pl”, wpisz port „587” wybierz bezpieczeństwo połączenia „STARTTLS”, wybierz metodę uwierzytelnienia „Zwykłe hasło”.

  Potwierdź wykonanie operacji za pomocą przycisku „Gotowe”.


  Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Mozilla Thunderbird

  Usługa SMTP

  • port: 587
  • adres serwera: poczta.smgr.pl

  Usługa POP3

  • port: 110
  • adres serwera: poczta.smgr.pl

  Usługa IMAP

  • port: 143
  • adres serwera: poczta.smgr.pl
Telefon
 • Jak przenieść numer stacjonarny od innego operatora do sieci TVK SM?

  Aby dokonać przeniesienie numeru stacjonarnego do sieci TVK SM, abonent powinien skontaktować się z nami. TVK SM wykonuje czynności związane z przeniesieniem, w tym rozwiązaniem umowy z obecnym operatorem.

  Abonent zainteresowany usługami telefonii TVK SM otrzyma informację, czy istnieją możliwości techniczne realizacji usługi w danej lokalizacji. Jeżeli tak, należy złożyć wypełniony „Wniosek o przeniesienie numeru”, który jest dostępny na podstronie Dokumenty.

  TVK SM po otrzymaniu odpowiedzi od obecnego operatora, w zakresie terminu rozwiązania umowy i potwierdzenia daty przeniesienia numeru do sieci TVK SM, zawiadamia abonenta o możliwości podpisania umowy. Aktywacja usługi z przeniesieniem numeru następuje zgodnie z datą zawartą w informacji od dotychczasowego operatora (przeniesienie nie jest dokonywane w dzień wolny od pracy). W dniu przeniesienia numeru - TVK SM informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług oraz przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

 • Ile wynosi okres oczekiwania na przeniesienie numeru od dotychczasowego operatora?

  Abonent może przenieść numer telefonu w trybie standardowym, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług; lub w trybie przyspieszonym – bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z operatorem lub w terminie późniejszym wskazanym przez abonenta.

  W przypadku wybrania przez abonenta wariantu bez zachowania okresu wypowiedzenia, abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

 • Czy mogę korzystać z Internetu i równocześnie prowadzić rozmowy telefoniczne?

  Tak - usługa telefonii oraz dostępu do Internetu są niezależne od siebie. Korzystanie z Internetu nie wpływa na jakość wykonywanych połączeń telefonicznych. Jeżeli jesteś posiadaczem obu usług, możesz prowadzić rozmowy telefoniczne równocześnie korzystając z Internetu.

 • Co mogę zrobić, gdy w trakcie rozmowy telefonicznej występują zakłócenia?

  Jeżeli korzystasz z bezprzewodowego telefonu stacjonarnego - upewnij się, że baza aparatu nie stoi blisko ewentualnych źródeł zakłócenia np. telewizor, głośnik.

  W przypadku gdy jesteś posiadaczem drugiego aparatu telefonicznego, sprawdź czy zakłócenia również występują w tym aparacie.

  Jeżeli powyższe wskazówki nie przywróciły pełni funkcjonalności usług telefonii – skontaktuj się z nami.

 • Czy telefon będzie działać, jak zabraknie prądu?

  W momencie wystąpienia zaniku prądu, nie działa modem kablowy. Co za tym idzie, usługa telefonii również nie będzie dostępna.

 • Co mogę zrobić w sytuacji niedziałającego telefonu?

  Jeżeli usługa telefonii nie działa - odłącz modem kablowy od gniazdka elektrycznego na około 10 sekund i podłącz ponownie. Po ok. 1 minucie od włączenia usługa telefonii powinna działać poprawnie.

  Jeżeli linia telefoniczna nadal nie działa - upewnij się, czy przyczyną nie jest uszkodzony aparat telefoniczny lub niepoprawnie podłączone kable. Przewód telefoniczny z wtyczką typu RJ-11 powinien być podłączony do gniazdka LINE1 lub TEL1 modemu kablowego.

  Jeśli powyższe wskazówki nie przywróciły funkcjonalności usług telefonii – skontaktuj się z nami.

 • Na fakturze za telefon mam abonament za miesiąc bieżący, a rozmowy za miesiąc poprzedni. Czy ten zapis jest poprawny?

  Tak, ten zapis jest poprawny. Abonament za usługę telefonii jest naliczany za miesiąc bieżący, a natomiast opłaty za rozmowy telefoniczne są naliczane za miesiąc poprzedni (abonent płaci za rozmowy telefoniczne, które się odbyły).

 • Czy razem z fakturą otrzymam szczegółowy miesięczny wykaz połączeń?

  Aby otrzymać szczegółowy miesięczny wykaz połączeń należy złożyć zamówienie w Biurze Obsługi Abonenta. Cena za wykonanie usługi jest dostępna w cenniku podstawowym dla usług telefonii na podstronie Dokumenty.

  Bezpłatny billing telefoniczny w formie elektronicznej jest dostępny w ramach systemu eBOA.

 • Czy istnieje możliwość zastrzeżenia numeru?

  Tak, Istnieje możliwość zastrzeżenia numeru telefonicznego - w przypadku aktywacji takiej usługi numer nie będzie widoczny w spisie abonentów oraz zostanie uaktywniona blokada prezentacji numeru.

  W celu dokonania zastrzeżenia numeru telefonicznego – skontaktuj się z nami.

 • Czy istnieje możliwość zmiany planu taryfowego? Czy wiąże się to z kosztami?

  Tak, istnieje możliwość zmiany planu taryfowego.

  W przypadku trwania zobowiązania promocyjnego (tj. abonent podpisał „promocję” na telefon) – plan taryfowy można zmienić tylko na wyższy. Koszt zmiany planu taryfowego jest dostępny w regulaminie promocji, który abonent otrzymał.

  W przypadku braku zobowiązania promocyjnego – plan taryfowy można zmienić na wyższy lub niższy. Koszt zmiany planu taryfowego jest dostępny w cenniku podstawowym dla usług telefonii dostępnym na podstronie Dokumenty.

 • Czy aby mieć telefon z TVK SM, muszę wykupić także pozostałe usługi TVK SM?

  TVK SM dostarcza usługę telefonii niezależnie od pozostałych usług. Oznacza to, że abonent usług telefonii nie jest zobowiązany do podpisania umowy np. na usługę telewizji cyfrowej lub dostępu do Internetu.

  Warto wspomnieć o tym, że przy łączeniu 3 usług TVK SM w ramach jednej paczki – cena abonamentu usługi telefonii jest znacznie atrakcyjniejsza w stosunku do oferty pojedynczej usługi telefonii.

 • Czy muszę posiadać specjalny aparat telefoniczny, aby móc korzystać z usługi telefonii TVK SM?

  Aby móc skorzystać z usługi telefonii TVK SM, potrzebujesz tylko telefon stacjonarny z wybieraniem tonowym.

  Telefon należy podłączyć do gniazda LINE1 lub TEL1 modemu kablowego, za pomocy kabla z wtyczką typu RJ-11.

 • Czy do usługi telefonii stacjonarnej niezbędny jest komputer?

  Usługa telefonii działa niezależnie od posiadania komputera lub dostępu do Internetu.

Nie udało się znaleźć rozwiąznia?
Zapraszamy do kontaktu!