www.tvksm.pl
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Kategoria OGÓLNE
 1. Kto może zostać abonentem TVKSM oraz jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy?
  Abonentem może zostać każda osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo najmu bądź dzierżawy lub każde prawo do lokalu inne niż wymienione). W przypadku braku tytułu prawnego do lokalu należy posiadać zgodę osoby posiadającej taki tytuł (wzór zgody znajduje się na tej stronie www). Do zawarcia umowy niezbędne są (do wglądu i weryfikacji danych Abonenta): dokument tożsamości osoby zawierającej umowę, dokument potwierdzający prawo do lokalu bądź pisemna zgoda osoby posiadającej prawo do lokalu w przypadku braku prawa do lokalu przez osobę, która zawiera umowę.
 2. Czy można przepisać umowę na inną osobę? 
  Tak można. W tym celu abonent musi stawić się w siedzibie działu Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przy ul. Piotra Skargi 1 wraz z osobą, na którą umowa ma być "przepisana". Osoba ta winna mieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu i weryfikacji), w którym będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych oraz dowód osobisty. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, abonent oraz osoba, na którą umowa ma być "przepisana" podpisują właściwą umowę, na mocy której inna osoba będzie mogła korzystać z usług telekomunikacyjnych.
 3. Czy umowa na korzystanie z sygnału telewizji kablowej i usługi dostępu do Internetu oraz telefonii może być podpisana na różne osoby?
  Tak. W takim wypadku będą dostarczane odrębne faktury, a wpłaty muszą być dokonywane na różne konta bankowe.
 4. Osoba, na którą jest podpisana umowa wyjechała, czy mogę w jej imieniu zmienić pakiet? 
  Tak. Wszelkie zmiany w umowie w drodze aneksu może dokonać każda osoba po przedłożeniu stosownego upoważnienia Abonenta.
 5. W jaki sposób można dokonać zapłaty za usługę?
  Opłaty za usługi świadczone w sieci TVK SM należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przypisane do Abonenta. Można dokonywać je w bankowości elektronicznej poprzez Internet, przelewem z rachunku bankowego, gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w dowolnej agencji oraz w kasie TVK SM przy ul. Piotra Skargi 1. Wpłaty w agencjach Monetia oraz w kasie TVK SM wolne są od opłat bankowych.
 6. Usługa została zawieszona z powodu zaległości płatności. Co zrobić?  
  Należy w jak najkrótszym czasie uregulować całość zadłużenia włącznie z opłatami bieżącymi oraz opłatą za ponowne podłączenie zgodnie z cennikiem usług. Następnie dowód zapłaty należy koniecznie dostarczyć do Biura Obsługi Abonenta.
  Usługa zostanie wznowiona w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym niż 7 dni.
 7. Jak długo po podpisaniu umowy będę czekał na podłączenie sygnału?
  TVK SM czyni starania, aby czas oczekiwania na podłączenie sygnału był jak najkrótszy. Jest on uzależniony od dnia podpisania umowy oraz ilości podpisanych umów w danym okresie. Zgodnie z regulaminem okres ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
 8. W gniazdku antenowym RTV znajdują się dwa wyjścia. Czy mogę podłączyć do nich dwa telewizory?
  Nie. Jedno wyjście oznaczone symbolem „TV” przeznaczone jest do podłączenia telewizora natomiast drugie oznaczone symbolem „R” przeznaczone jest do podłączenia odbiornika radiowego. Wyjście „R” posiada filtr tłumiący sygnały telewizyjne. Podłączenie odbiornika telewizyjnego do gniazda „R” powoduje śnieżenie lub zniekształcenie obrazu, a nawet brak odbioru.
 9. Jak można przenieść usługę do innego lokalu?
  Należy w Biurze Obsługi Abonenta podpisać aneks do umowy zmieniający lokalizację zakończenia sieci. W celu podpisania aneksu należy przedłożyć (do wglądu i weryfikacji) dokument potwierdzający prawo do nowego lokalu. Przeniesienie takie jest usługą płatną oraz uwarunkowane możliwościami technicznymi sieci.
 10. Gdzie można zgłosić usterkę?
  Wszystkie problemy z odbiorem sygnałów telewizyjnych oraz problemy z dostępem do Internetu i telefonii należy zgłaszać osobiście, telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej do Biura Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1. tel. 56 66 32 040, adres email: boatvk@smgr.pl. Telefon BOA czynny jest całodobowo, w godzinach pracy 8-21 odbierany przez pracownika, a po godzinach pracy automatycznie przekierowany na automat zgłoszeniowy serwisu. Po skończeniu nagrania zgłoszenia problemu informacja jest przekazywana do dyżurnego technika.
Biuro Obsługi Abonenta nieczynne.
Obsługa jedynie przez telefon lub Internet

Kasa nieczynna.

Copyright © 2009 - 2021 'TVK SM'
Telewizja Kablowa
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz